Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Dân tộc, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc mail: nvhungdt@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 09/03/2020 Ngày hết hạn: 09/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 09/03/2020 Ngày hết hạn: 09/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản