Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vugdtrh@moet.gov.vn hoặc số điện thoại: 0912943405 (Chuyên viên Lường Thế Anh).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 07/02/2020 Ngày hết hạn: 07/04/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 07/02/2020 Ngày hết hạn: 07/04/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản