Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức cán bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vutccb@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 22/01/2020 Ngày hết hạn: 22/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 22/01/2020 Ngày hết hạn: 22/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản