Kính gửi :   - Các đại học, học viện, trường đại học;
                   - Các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo viên mầm non;
                   - Các Bộ, ngành có liên quan đến giáo dục đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Thông tư Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non. Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.
Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 21/02/2020, theo địa chỉ về  Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Hùng); số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: nmhung@moet.gov.vn
Trân trọng.
* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 21/01/2020 Ngày hết hạn: 21/02/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 21/01/2020 Ngày hết hạn: 21/02/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản