Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến đóng góp.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Giáo dục Mầm non; địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email: vugdmn@moet.gov.vn)

Trân trọng.

 

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 14/01/2020 Ngày hết hạn: 14/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 14/01/2020 Ngày hết hạn: 14/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản