Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến đóng góp.

Mọi thông tin xin gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email: dvbinh@moet.gov.vn)

 

Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 09/01/2020 Ngày hết hạn: 09/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 09/01/2020 Ngày hết hạn: 09/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản