Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo 2 Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục Đại học, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: Pthung@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết Dự thảo xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản