Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo 2 Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp xin ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Cục Quản lý Chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội; email: phongqlvbcc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết Dự thảo xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ngày bắt đầu: 03/01/2020 Ngày hết hạn: 03/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ngày bắt đầu: 03/01/2020 Ngày hết hạn: 03/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản