Bộ GDĐT dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục  để xin ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân quan tâm.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: vupc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày bắt đầu: 27/12/2019 Ngày hết hạn: 27/02/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày bắt đầu: 27/12/2019 Ngày hết hạn: 27/02/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Không có góp ý dự thảo văn bản