Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo 2 Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật xin ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục Tiểu học, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội; email: tntri@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết Dự thảo xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 05/12/2019 Ngày hết hạn: 05/02/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 05/12/2019 Ngày hết hạn: 05/02/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản