Thực hiện Chương trình trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Công nghệ thông tin dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư).

Thực hiện quy định, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về GDMN, GDPT và GDTX” gửi về theo địa chỉ:

- Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 15 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua e-mail: nhnam@moet.gov.vn (Ông Nguyễn Hoài Nam, PTP Phòng Chính sách CNTT).

Trân trọng.

Dự thảo Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 02/10/2019 Ngày hết hạn: 02/12/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 02/10/2019 Ngày hết hạn: 02/12/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin