Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm để góp ý.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Cục Quản lý Chất lượng, địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội qua địa chỉ thư điện tử: phongqlvbcc@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 03/10/2019 Ngày hết hạn: 03/12/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 03/10/2019 Ngày hết hạn: 03/12/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
  • Góp y ve noi dung ghi tren phu luc van bang cap dong thoi voi bang tot nghiep dai hoc

  • Nội dung trên bằng tốt nghiệp ĐH

  • Không đồng ý việc không ghi xếp loại bằng đại học

  • Noi dung ghi tren bang tot nghiep dai hoc va xep loai

  • Van de ve bang tot nghiep dai hoc

  • TT ban hành qui định...

  • Tôi đồng ý với thông tư mới

  • Đồng ý

  • Đồng ý với dự thảo

  • Góp ý về thông tư nội dung ghi trên VB GDDH