Thực hiện Chương trình trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Cơ sở vật chất dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Thông tư).

Để việc ban hành Thông tư có chất lượng và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện Thông tư.

Các ý kiến góp ý xin gửi về theo địa chỉ:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Cơ sở vật chất, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà trưng, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: cuccsvc@moet.gov.vn.

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/09/2019 Ngày hết hạn: 30/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/09/2019 Ngày hết hạn: 30/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em