Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp học mầm non, phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo 2 Thông tư.

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo của để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp học mầm non, phổ thông gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Bà Cù Thị Thủy, Email: ctthuy@moet.gov.vn).

Hết hạn: Ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông
Ngày bắt đầu: 10/09/2019 Ngày hết hạn: 10/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông
Ngày bắt đầu: 10/09/2019 Ngày hết hạn: 10/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục