Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: đồng chí Nguyễn Thị Quý Sửu chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; email: ntqsuu@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 03/06/2019 Ngày hết hạn: 03/08/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 03/06/2019 Ngày hết hạn: 03/08/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản