Bộ GDĐT dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cổng TTĐT kính gửi các tập thể, đơn vị, cá nhân quan tâm góp ý. 

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng.

 

 

 

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 20/03/2019 Ngày hết hạn: 20/05/2019
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 20/03/2019 Ngày hết hạn: 20/05/2019
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
  • Góp ý dự thảo Nghị đinh

  • Dự thảo Nghị định

  • Góp ý Dự thảo NĐ Luật