Kính gửi :   
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
 

- Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

  - Các Bộ, ngành có liên quan đến giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo  để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 15/02/2019, địa chỉ Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và gửi kèm file mềm về địa chỉ email: nmhung@moet.gov.vn, (Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Hùng).

 Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản