Kính gửi :  
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
  - Các Bộ, ngành có liên quan đến giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khối ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 15/02/2019, theo địa chỉ về  Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga); số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: htnga@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản