Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân để xin ý kiến.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Chính trị công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc gửi trực tiếp qua email: vdbinh@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ngày bắt đầu: 24/09/2018 Ngày hết hạn: 24/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ngày bắt đầu: 24/09/2018 Ngày hết hạn: 24/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
  • Đề nghị xem xét thẩm quyền của Trưởng Phòng GDĐT