Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm cho ý kiến góp ý.

Ý kiến đóng góp xin đề nghị ghi cụ thể "Ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm" gửi về Vụ Giáo dục Đại học theo địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trừng, Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
Ngày bắt đầu: 30/08/2018 Ngày hết hạn: 30/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
Ngày bắt đầu: 30/08/2018 Ngày hết hạn: 30/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản