Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm cho ý kiến góp ý.

Mọi  ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Kế hoạch Tài Chính, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Ngày bắt đầu: 31/08/2018 Ngày hết hạn: 10/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Ngày bắt đầu: 31/08/2018 Ngày hết hạn: 10/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản