Bộ Giáo dục Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm cho ý kiến góp ý.

Các góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Thường xuyên; 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngày bắt đầu: 06/08/2018 Ngày hết hạn: 06/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngày bắt đầu: 06/08/2018 Ngày hết hạn: 06/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản