Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới tổ chức, đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý để xây dựng Thông tư.

Mọi góp ý xin gửi về Vụ Kế hoạch Tài Chính; số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 26/07/2018 Ngày hết hạn: 26/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 26/07/2018 Ngày hết hạn: 26/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
  • Công tác tài trợ