Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Dự thảo Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học.

 

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, cá nhân, tổ chức Dự thảo trên để xin ý kiến đóng góp.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Địa chỉ: số 35, Đai Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 09/07/2018 Ngày hết hạn: 09/09/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Dự thảo Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 09/07/2018 Ngày hết hạn: 09/09/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Không có góp ý dự thảo văn bản