Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Vụ Thị đua - Khen thưởng trân trọng gửi toàn văn Dự thảo 2 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục trên Công thông tin điện tử của Bộ, để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày kể từ ngày đăng tải. Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 26/04/2018 Ngày hết hạn: 26/06/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 26/04/2018 Ngày hết hạn: 26/06/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Không có góp ý dự thảo văn bản