Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Các trường dự bị đại học, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; trường Hữu nghị T78; trường Hữu nghị T80;
  -Các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông” (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Nhà 8C – 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng –Bách Khoa - Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, ĐTCQ: 024 36230221, ĐTDĐ: 0918763035; Email: nttloan@moet.gov.vntrước ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 26/03/2018 Ngày hết hạn: 25/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 26/03/2018 Ngày hết hạn: 25/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản