Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm” (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, trường đại học sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Nhà 8C – ngõ 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Ông Nguyễn Ánh, ĐTCQ: 024 36230504, email: nanh@moet.gov.vn) trước ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 26/02/2018 Ngày hết hạn: 26/04/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 26/02/2018 Ngày hết hạn: 26/04/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản