Ngày 19/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Chương trình các môn học.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo kính gửi tới các đơn vị, tập thể, cá nhân quan tâm để nghiên cứu, phản hồi và cho các ý kiến đóng góp.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Chương trình các môn học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Dự thảo Chương trình các môn học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác