Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, tập thể, cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Không có góp ý dự thảo văn bản