Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý trong thời gian 60 ngày. Các ý kiến đóng góp về dự thảo thông tư nói trên xin gửi về địa chỉ email: vukhcns@moet.edu.vn

Nội dung và phụ lục chi tiết xem file đính kèm.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 20/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 20/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường