Để phục vụ nhu cầu sử dụng số liệu thống kê ngành giáo dục, đáp ứng công tác lập kế hoạch ngành, công tác báo cáo thường niên, công tác hợp tác quốc tế...., Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng Thông tư "Banh hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục" thay thế Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Để đảm bảo chất lượng, tiến độ ban hành văn bản cũng như tính khả thi và sự phù hợp Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo của Thông tư.

Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư xin đề nghị gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 7 năm 2016. 

Chi tiết liên hệ Bà Đỗ Thị Vân – Phó trưởng Phòng Thống kê, SĐT: 043.8694075, email: dtvan@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

Dự thảo Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu: 22/05/2017 Ngày hết hạn: 14/07/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu: 22/05/2017 Ngày hết hạn: 14/07/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản