Thời gian đăng: 60 ngày kể từ ngày 07/3/2017.

Đối tường được góp ý: Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền góp ý cho dự thảo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đ/c Phạm Anh Tuấn, ĐT: 04.8680367, 0912.140. 358; email: patuan@moet.edu.vn).

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./. 

Trân trọng!
 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Ngày bắt đầu: 07/03/2017 Ngày hết hạn: 06/05/2017
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Ngày bắt đầu: 07/03/2017 Ngày hết hạn: 06/05/2017
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Không có góp ý dự thảo văn bản