Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Các trường dự bị đại học.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT” và gửi về địa chỉ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan - Chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tòa nhà 8C ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email:  nttloan@moet.edu.vn. ĐT: 0918763035; 04. 36230.221.


* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.    

Trân trọng cảm ơn!
 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 01/03/2017 Ngày hết hạn: 03/04/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 01/03/2017 Ngày hết hạn: 03/04/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản