Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;
  - Các sở Giáo dục và đào tạo;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ – BGDĐT ngày 02/3/2015 về việc Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong 03 Dự thảo Thông tư: Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở; Ban hành Chường trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông; Ban hành Chường trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Thời gian 60 ngày từ ngày 25/11/2016 đến 25/01/2017.

Ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ nvthang@moet.edu.vn.

ĐT: 01684 059 999.

Mọi ý kiến đóng góp sẽ được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Trân trọng.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.     

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Không có góp ý dự thảo văn bản