Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người vào ngày 23/8/2016. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đăng tải Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (đã chỉnh lý) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Dân tộc), số 35 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ E-mail: vugddt@moet.gov.vn  trước ngày 21/10/2016.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 22/09/2016 Ngày hết hạn: 20/10/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 22/09/2016 Ngày hết hạn: 20/10/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản