Kính gửi :  
  - Các trường dự bị đại học, học viện, trường đại học;
  - Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2016, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các văn bản cá biệt năm 2016, Vụ Giáo dục dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT, ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đến nay dự thảo Thông tư  đã được hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Website của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về trước ngày  23 /10/2016, theo địa chỉ: Đ/c Nguyễn Huy Thái - Chuyên viên Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: nhthaigddt@moet.gov.vn  ĐT: 094.934.9898.

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học đại học đối với học sinh hệ dự bị đại học
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 22/10/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học đại học đối với học sinh hệ dự bị đại học
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 22/10/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản