Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, trong đó có dự án Luật giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công xây dựng dự thảo Luật giáo dục đại học.

 Để hoàn thiện dự thảo Luật giáo dục đại học theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin gửi dự thảo 2 Luật giáo dục đại học (ngày 18/3/2011) lên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến đóng góp của mọi đối tượng.

Mọi ý kiến góp ý về dự thảo 2 Luật giáo dục đại học (ngày 18/3/2011) xin gửi về:

Thường trực Ban soạn thảo Luật giáo dục đại học

 Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng- Hà Nội

 hoặc qua email: ndcuong@moet.edu.vn; fax: 0436231138.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Dự thảo Luật giáo dục đại học (Dự thảo 2)
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo Luật giáo dục đại học (Dự thảo 2)
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản