Bộ GDĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc  Chương trình phát triển  khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển.

Cổng TTĐT kính gửi Các đại học, trường đại học, học viên, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.