Ngày 22/5/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định Thu hồi Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án "Đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018 - 2020".

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.