Ngày 16 tháng 05 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 1963 /BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng  Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày  Đại dương thế giới năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo; Các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các trường cao đẳng sư phạm thuộc Bộ để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.