Ngày 03/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2018 gửi tới Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường   cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng.