Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luậttrong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.