Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.