Ngày 4/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng./.