Ngày 9/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng gửi tới tổ chức, cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.