Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hải Phòng,
Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà,
Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Đồng Nai.

Trong khuôn khổ hợp tác Pháp ngữ, với mục đích giúp giáo viên và học sinh lớp 12 chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp chuẩn bị tốt cho kỳ thi xác nhận trình độ tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp cấp THPT năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức khóa tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 23/02/2017 đến hết ngày 25/02/2017.

            - Địa điểm: Đà Nẵng.

            - Nội dung: Giới thiệu ma trận đề thi, thực hành biên soạn đề thi theo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, xây dựng đáp án và biểu điểm chấm thi, giới thiệu các nguồn tư liệu.

            - Kinh phí: Toàn bộ kinh phí cho đợt tập huấn do Đại sứ quán Pháp đài thọ.

            - Báo cáo viên: Chuyên gia người Pháp về kiểm tra đánh giá chứng chỉ DELF-CIEP gồm Yann PERROT và Etienne BERTEAS do Đại sứ quán Pháp giới thiệu.

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thông báo tới các giáo viên môn tiếng Pháp có tên trong danh sách đính kèm, tạo điều kiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để các giáo viên này có thể tham gia khóa tập huấn đúng thời hạn.

Đại sứ quán Pháp sẽ liên hệ trực tiếp với các thành viên tham gia khoá tập huấn về các thông tin kỹ thuật chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên viên chính phụ trách bộ môn tiếng Pháp, Vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 0906231468, địa chỉ email: ntthien.gdtrh@moet.edu.vn .

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.