Kính gửi:      Các đại học, trường đại học và học viện

Theo Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên). 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) một số nội dung chính trong triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) như sau:

1.    Mục đích của Giải thưởng:
- Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;
- Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học; 
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2.    Đối tượng tham gia Giải thưởng:
Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

3.    Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng:
Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng của các đơn vị được xác định như sau: 
a) Đơn vị có đào tạo sinh viên theo chương trình tiên tiến hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), hoặc có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 10.000 sinh viên trở lên được gửi tối đa 07 đề tài. 
b) Đơn vị không thuộc đối tượng quy định trên được gửi tối đa 03 đề tài.
c) Đơn vị có khoa, phòng, ban… được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm 2014 được gửi thêm tối đa 03 đề tài.
d) Đơn vị có đề tài đạt giải nhất trong năm 2014 thì cứ mỗi giải nhất được gửi thêm 01 đề tài. 
đ) Đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo được gửi thêm tối đa 02 đề tài.

4.    Địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng:
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 06 đơn vị đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo theo 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau (chi tiết tại Danh sách kèm theo):
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên. 
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. 
- Trường Đại học Y Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Y, Dược. 
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp. 
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Lĩnh vực Khoa học Xã hội. 
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Nhân văn.
b) Đơn vị gửi hồ sơ Giải thưởng qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá và xét giải vòng sơ khảo theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng: 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế xét tặng Giải thưởng.
Lưu ý: Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng không đúng lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng.
c) Đơn vị gửi bản điện tử Công văn tham gia xét Giải thưởng về hộp thư của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (vukhcns@moet.gov.vn; tvha@moet.edu.vn) và hộp thư của các đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá và xét giải vòng sơ khảo.

5.    Thời gian xét Giải thưởng:
a) Đơn vị gửi hồ sơ và bản điện tử công văn đăng ký xét tặng Giải thưởng tới các đơn vị được giao đăng cai đánh giá và xét giải vòng sơ khảo từ ngày 12/8/2016 đến hết ngày 30/8/2016. Ngoài phong bì ghi rõ: Đề tài tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016.
b) Đánh giá đề tài và xét giải vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2016. 
c) Gửi hồ sơ Giải thưởng và kết quả đánh giá đề tài vòng sơ khảo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo: hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2016.
d) Danh sách sinh viên thực hiện đề tài được chọn vào vòng chung khảo được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 11 năm 2016.  
đ) Đánh giá đề tài và xét giải vòng chung khảo: hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.  
e) Danh sách sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giữa tháng 12 năm 2016, trước thời gian tổ chức lễ trao Giải thưởng.
f) Lễ trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 01 năm 2017. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi lễ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giữa tháng 12 năm 2016.
Lưu ý: Thời gian đánh giá đề tài và xét giải có thể thay đổi theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.    Tổ chức đánh giá đề tài và xét giải:
Đề tài tham gia xét Giải thưởng được đánh giá, xét giải qua 2 vòng. 
- Vòng sơ khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các hội đồng đánh giá, xét giải vòng sơ khảo và tổ chức họp tại 6 đơn vị được giao đăng cai tổ chức theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng.
- Vòng chung khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và tổ chức họp tại Trụ sở Cơ quan Bộ. Sinh viên thực hiện đề tài được chọn vào vòng chung khảo phải trình bày báo cáo tại phiên họp hội đồng. 

7.    Kinh phí thực hiện Giải thưởng:
- Các đơn vị đóng góp kinh phí đánh giá và xét giải vòng sơ khảo cho các đơn vị đăng cai tổ chức.
+ Mức kinh phí đóng góp là 3.000.000 đồng/1 đề tài (Ba triệu đồng). 
+ Nội dung chi gồm: họp ban tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ Giải thưởng; họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo; công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tổ chức họp hội đồng của đơn vị đăng cai.
+ Các đơn vị có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đơn vị đăng cai tổ chức theo từng lĩnh vực tham gia xét giải. Nếu chuyển khoản cần ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: 
“Tên đơn vị - nộp tiền tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2016 - số lượng đề tài”.
- Kinh phí từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của đơn vị được dùng để chi tiền thưởng hàng năm cho sinh viên và người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng theo định mức thưởng quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện hướng dẫn sinh viên thực hiện đầy đủ các nội dung trên và Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.