QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC 

TRANH CÚP SÔNG HỒNG THỬ ĐÔ LẦN THỨ V - 2013.

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định Điều lệ giải Quần vợt Người Giáo viên nhân dân toàn quốc tranh Cúp Sông Hồng Thủ Đô lần thứ V - 2013.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực từ ngày kí cho đến khi kết thúc giải.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng thư ký, Chủ tịch các Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố và khu vực, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có vận động viên tham dự giải, Trưởng ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nội dung và điều lệ chi tiết trong tệp đính kèm