Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 809 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1365/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 - 2012
09/04/2010
1348/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ X năm 2010
08/04/2010
984/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc: Thành lập 07 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' tại các vùng thi đua
11/03/2010
972/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2010
10/03/2010
939/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt danh sách sinh viên được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010
09/03/2010
908/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia 'Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning' năm học 2009-2010
08/03/2010
795/QĐ-BGDĐT Quyết định quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh
27/02/2010
239/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
09/02/2010
388/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009 (Đợt cuối)
26/01/2010
168/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành điều lệ hội thi Văn hoá - Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI - 2010
12/01/2010
179/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
11/01/2010
9138/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2009
698/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
01/06/2009
7310/QĐ-BGDĐT Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/10/2008