Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 851 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
6639/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020
29/12/2011
64/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
29/12/2011
6290/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
13/12/2011
6042/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học
29/11/2011
6042/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học
29/11/2011
150/QĐ-HTT Quyết định điều lệ giải quần vợt người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV-Cúp sông Hàn Đà Nẵng năm 2012
14/11/2011
5576/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/11/2011
5527/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc thống kê, cập nhật, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
07/11/2011
3957/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)
05/09/2011
2589/BTTTT-ƯDCNTT Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
24/08/2011
993/QĐ-BTTTT Quyết định Công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/07/2011
2604/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011
27/06/2011
897/CT-TTg Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
10/06/2011
2359/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
09/06/2011
34/QĐ-HTT Quyết định ban hành điều lệ giải Taekwondo sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII – 2011
01/06/2011